Türkler İçin Çince Kursu

Türkler İçin Çince Dersleri

Description


Çince, 850 Milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. Alfabesi de değişik olan Çinceyi öğrenmek bir ayrıcalıktır. Bu dili, bu kurs ile çok güzel bir şekilde öğreneceksiniz. Uzman ve Çin vatandaşı olan öğretmeniniz, Çince konuşma, cümle kurma, gramer ve yazılış – okunuş kurallarını bu kursta severek anlayacağınız şekilde anlatıyor. Bu kursta, istediğiniz yer ve zamanda Çinceyi öğrenebileceğiniz, teknolojik imkan, dershane ortamını evinizin rahatlığına getiriyor.

Çince’nin konuşulan çeşitleri genellikle ana dili konuşanlar tarafından tek bir dilin varyantları olarak kabul edilir. Bununla birlikte, karşılıklı anlaşılırlıklarının olmaması nedeniyle, çeşitlerin Roman dilleri kadar farklı olduğunu belirten dilbilimciler tarafından bir ailede ayrı diller olarak sınıflandırılırlar. Çince çeşitleri arasındaki tarihsel ilişkilerin araştırılması sadece Başlangıç. Halihazırda, çoğu sınıflandırma, Orta Çince’den gelen fonetik gelişmelere dayalı olarak 7 ila 13 ana bölgesel grup olduğunu varsaymaktadır; bunlardan en çok konuşulanı Mandarin (yaklaşık 800 milyon konuşmacı veya %66), ardından Min (75 milyon, örneğin Güney Min.), Wu (74 milyon, örneğin Şanghay) ve Yue (68 milyon, örneğin Kanton).[5] Bu dallar birbirleri için anlaşılmazdır ve alt gruplarının çoğu aynı dal içindeki diğer çeşitlerle (örneğin Güney Min) anlaşılmazdır. Bununla birlikte, farklı dallardan gelen çeşitlerin, Güneybatı Mandarin ile Yeni Xiang, Aşağı Yangtze Mandarin ile Xuanzhou Wu, Central Plains Mandarin ile Jin ve Gan ile Hakka’nın bazı farklı lehçeleri dahil olmak üzere bazı sınırlı anlaşılabilirlik için yeterli özellikleri paylaştığı geçiş alanları vardır (ancak bunlar Hakka ile anlaşılmaz). Tüm Çince çeşitleri, en azından bir dereceye kadar tondur ve büyük ölçüde analitiktir.

En eski Çin yazılı kayıtları, MÖ 1250’ye tarihlenebilen Shang hanedanı dönemi kehanet kemiği yazıtlarıdır. Eski Çince’nin fonetik kategorileri, eski şiirin kafiyelerinden yeniden oluşturulabilir. Kuzey ve Güney hanedanları döneminde, Orta Çinliler birkaç ses değişikliği geçirdi ve uzun süreli coğrafi ve siyasi ayrılığın ardından çeşitli türlere ayrıldı. Bir rim sözlüğü olan Qieyun, farklı bölgelerin telaffuzları arasında bir uzlaşma kaydetti. Ming ve erken Qing hanedanlarının kraliyet mahkemeleri, Aşağı Yangtze Mandarin’in Nanjing lehçesine dayanan bir koiné dili (Guanhua) kullanarak çalıştı.

Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.


Total Students744
Original Price($)89.99
Sale PriceFree
Number of lectures15
Number of quizzes0
Total Reviews4
Gloabl Rating5
Instructor NameBilal Semih Bozdemir

Reminder – Rate this Premium 100% off Udemy Course on Udemy that you got for FREEE!!

Do not forget to Rate the Course on Udemy!!


Related Posts