Kapsamlı Çocuk Psikolojisi, Hastalıkları ve Çocukta Beslenme

Kapsamlı Çocuk Psikolojisi, Hastalıkları ve Çocukta Beslenme Kursu

Description


Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.Bu kurs, bebeklik döneminden itibaren çocukların psikolojileri, çocukların maruz kalabileceği hastalıklar ve bunların farkında olma, çocukta beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili detaylı, pratikte uygulanabilir bilgileri vermektedir.

Birkaç öğretmenin, uzmanın ve akademisyenin sunduğu, tam olarak sizin çok rahat anlayabileceğiniz dersler, birçok öğretmen, uzman ve akademisyenin detaylı çalışmaları ile oluşturulmuştur. Dersi sunan öğretmenlerin samimi ve anlaşılır sunumları ve anlatımları, sizi hem çocukluğunuza döndürecek, hem yaşam şeklinizde çocukları daha iyi anlamanızı sağlayacak, hem de çocuğunuz için neyi, nasıl ve ne zaman yapmanız gerektiğini anlatacak.

Bu kurs, verdiği çok değerli bilgilerle aslında hayat kurtarmak değil, hayata değer katmak üzere çocuğunuza yaklaşımınızı, onu ve onu etkileyen her şeyi anlamanızı sağlayacak.

Bu kursla, artık çocuk psikolojisini, çocukları etkileyen psikoloji ve psikolojik olmayan hastalıkları ve özellikle çocuğunuzun beslenmesini çok daha anlayarak uygulayabileceksiniz.

“Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”ye göre her bebek ve çocuk iyi beslenme hakkına sahiptir.

Yetersiz beslenme, çocuk ölümlerinin %45’inden sorumludur.

2020’de küresel olarak, 5 yaşın altındaki 149 milyon çocuğun bodur (yaşına göre çok kısa), 45 milyonunun ziyan (boyuna göre çok zayıf) ve 38,9 milyonunun aşırı kilolu veya obez olduğu tahmin ediliyor.

0-6 aylık bebeklerin yaklaşık %44’ü sadece anne sütü ile beslenmektedir.

Çok az sayıda çocuk beslenme açısından yeterli ve güvenli tamamlayıcı gıdalar almaktadır; birçok ülkede 6-23 aylık bebeklerin dörtte birinden daha azı, yaşlarına uygun diyet çeşitliliği ve beslenme sıklığı kriterlerini karşılamaktadır.

0-23 ay arasındaki tüm çocuklar en iyi şekilde anne sütü ile beslenirse, 5 yaşın altındaki çocuklar arasında her yıl 820.000’den fazla çocuğun hayatı kurtarılabilir. Emzirme, IQ’yu, okula devamı iyileştirir ve yetişkin yaşamında daha yüksek gelirle ilişkilidir.

Emzirme yoluyla çocuk gelişiminin iyileştirilmesi ve sağlık maliyetlerinin azaltılması, ulusal düzeyde olduğu kadar bireysel aileler için de ekonomik kazanımlar sağlar.

Yetersiz beslenmenin yılda 2,7 milyon çocuk ölümü veya tüm çocuk ölümlerinin %45’i ile ilişkili olduğu tahmin edilmektedir. Bebek ve küçük çocukların beslenmesi, çocukların hayatta kalmasını iyileştirmek ve sağlıklı büyüme ve gelişmeyi desteklemek için kilit bir alandır. Bir çocuğun yaşamının ilk 2 yılı özellikle önemlidir, çünkü bu dönemde optimal beslenme morbidite ve mortaliteyi düşürür, kronik hastalık riskini azaltır ve genel olarak daha iyi gelişmeyi destekler.

Optimal emzirme o kadar kritiktir ki, her yıl 5 yaşın altındaki 820 000’den fazla çocuğun hayatını kurtarabilir.

DSÖ ve UNICEF şunları önermektedir:

doğumdan sonraki 1 saat içinde emzirmeye erken başlanması;

yaşamın ilk 6 ayı için özel emzirme; ve

6 ayda beslenme açısından yeterli ve güvenli tamamlayıcı (katı) gıdaların yanı sıra 2 yaşına kadar veya daha fazlasına kadar emzirmeye devam edilmesi.

Bununla birlikte, birçok bebek ve çocuk optimal beslenmeyi alamamaktadır. Örneğin, 2015-2020 döneminde dünya genelinde 0-6 aylık bebeklerin yalnızca yaklaşık %44’ü yalnızca anne sütüyle beslendi.

Öneriler, HIV bulaşmış annelerden doğan bebeklerin ihtiyaçlarını da ele alacak şekilde geliştirilmiştir. Antiretroviral ilaçlar artık bu çocukların 6 aylık olana kadar sadece anne sütü ile beslenmelerine ve en az 12 aylık olana kadar emzirmeye devam etmelerine izin vererek HIV bulaşma riskini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Emzirme

6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmenin bebek ve anne için birçok faydası vardır. Bunların başında sadece gelişmekte olan ülkelerde değil sanayileşmiş ülkelerde de görülen gastrointestinal enfeksiyonlara karşı koruma gelmektedir. Doğumdan sonraki 1 saat içinde emzirmeye erken başlanması, yenidoğanı enfeksiyon kapmaktan korur ve yenidoğan ölümlerini azaltır. Kısmen emzirilen veya hiç emzirilmeyen bebeklerde ishal ve diğer enfeksiyonlara bağlı ölüm riski artabilir.

Anne sütü aynı zamanda 6-23 aylık çocuklarda da önemli bir enerji ve besin kaynağıdır. 6-12 ay arası bir çocuğun enerji ihtiyacının yarısını veya fazlasını, 12-24 ay arasındaki enerji ihtiyacının üçte birini karşılayabilir. Anne sütü ayrıca hastalık sırasında kritik bir enerji ve besin kaynağıdır ve yetersiz beslenen çocuklarda ölüm oranını azaltır.

Bebekken emzirilen çocuklar ve ergenlerin aşırı kilolu veya obez olma olasılığı daha düşüktür. Ek olarak, zeka testlerinde daha iyi performans gösterirler ve daha yüksek okula devam ederler. Emzirme, yetişkin yaşamında daha yüksek gelir ile ilişkilidir. Çocuk gelişiminin iyileştirilmesi ve sağlık maliyetlerinin azaltılması, bireysel aileler için olduğu kadar ulusal düzeyde de ekonomik kazanımlar sağlar.

Daha uzun emzirme süreleri de annelerin sağlığına ve esenliğine katkıda bulunur: yumurtalık ve meme kanseri riskini azaltır ve uzay gebeliklerine yardımcı olur – 6 aydan küçük bebeklerin sadece anne sütüyle beslenmesi, genellikle adet görmemeye neden olan hormonal bir etkiye sahiptir. Bu, Laktasyon Amenore Metodu olarak bilinen doğal (güvenli olmasa da) bir doğum kontrol yöntemidir.

Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.


Total Students462
Original Price($)74.99
Sale PriceFree
Number of lectures23
Number of quizzes0
Total Reviews9
Gloabl Rating4.5555553
Instructor NameBilal Semih Bozdemir

Reminder – Rate this Premium 100% off Udemy Course on Udemy that you got for FREEE!!

Do not forget to Rate the Course on Udemy!!


Related Posts