Ho’oponopono Öğretisi ve Uygulamaları (Tüm Boyutlarıyla)

Tüm Sorunlarından Arın, Hayata Yeni Bir Kapı Arala

Description


Ho’oponopono sözcük anlamı hatalı olanı düzeltmek ya da doğru hale getirmek demektir. Yani yeniden doğru şekline dönmek demektir.

Dolayısıyla bu yöntem karşımıza çıkan bütün problemlerin kökenindeki düşünce hatalarını ve geçmiş tüm kalıpları düzeltmeyi sağlayacak.

Ho’oponopono Hawaiilerin atalarından kalan bir sanat, felsefe, şifalanma, arınma ve dönüşüm tekniğidir. Bunun sayesinde yaşamda olup biten, bizi etkileyen, rahatsız eden her şeyin zihinlerimizi tutsak eden bilinçaltındaki programlardan ve anılarımızdan kaynaklandığını biliyoruz. Hepimiz kendi hayatımızın yaratıcısıyız. Bu teknik bize hatalı kalıplarımızı temizleyerek her türlü sorunu yararımıza değiştirmeyi öğretir.

Gerçek kimliklerimizin ortaya çıkmasını, her türlü sorundan özgürleşmemizi sağlar. Evrensel bilinci aşılar. İç huzuru sağlamayı ve yeni bilince geçmeyi öğretiyor. Tüm geçmiş anıları, hatalı durumları temizlemeyi öğretiyor. Değişiklikleri sağlayabilmek için iç gücümüzü nasıl kullanmamız gerektiğini gösteriyor. Kendi tekamül yolumuzda ilerlemede, Yaşamın ÇEŞİTLİ engellerini aşmak için, Acılara, çatışmalara, sorunlara neden olan eski kalıplarımızdan ve hatalı programlarımızdan özgürleşmek için, Günlük yaşamda ondan faydalanmak için kullanırız.

Yalnızca birbirimizle bağlantılı olmayıp, evrenle, çevremizle bir uyum içindeyiz ve bir bütün oluştururuz. İşte burada ho’oponopono kuantum fiziğini teorilerinin yerini alıyor ve onları genişletiyor. Zihin nasıl maddeye etki ediyorsa bunu günlük yaşama yayıyor. Uygulamasını bize sunuyor. Düşünceler enerjiyi kendine göre biçimlendiriyor. İçimiz ve dışımız aslında birdir. Böyle olunca irili ufaklı sorunların kaynağı kendimiz oluyoruz.

Düşünce enerjiyi kendine göre, kendi kalıplarına, sınırlayıcı inançlarına, hatalı anılarına, olumsuz kalıplarına, geçersiz korkularına bağlı olarak kendine göre biçimlendiriyor ve gölgeden oluşan bir dünya kuruyor.

Bir özgürleşme aracıdır. Yaşamımızın oluşturanı olarak bizi yeniden konumlandırır. Bize her şeyin kendi içimizde olduğunu, hakikatin kendi içimizde olduğunu, onu başka yerde aramanın faydasız olduğunu öğretir. Başkaları hakkında tüm yargıları bırakacaksınız. Böylece enerjiniz de size kalıyor. Tüm hatalı düşüncelerinizi değiştirecek, Birlik duygusuna geçeceksiniz. Yani her şey ile bir olduğunu göreceksin ve her şey ile alış veriş halindesin.

  • Bilinç-Bilinçaltı-Üst Bilinç-İlahi Zeka alanımızı düzenleyip ve aralarındaki uyumu geliştirme  yolunu da burada öğreneceğiz.

  • Ho’oponopono bize içinde yaşadığımız dünyanın yaratıcıları olduğumuzu açıklar. Hatalı anılarımızı değiştirmekle kökten dönüşümler yapabilme becerimiz olduğunu bize sunar.

Yaşamdaki olayları yeni bir gözle görmemizi sağlar. Olayların sorumluluğunu başkalarına atmamıza neden olan eski reflekslerimizi dönüştürür. Müthiş bir kişisel tekamül aracıdır. Hepimiz onu ilk önce yaşamımızı oluşturan çatışmaları ve sıkıntıları azaltmak için kullanmaya başlarız. Ama bütün hatalı anıları silerek olgunlaştığımızı görürüz ve yeni bir hikaye yazarız.

  • Yaşam hikaye yazmak değil midir?

Hadi gelin güzel hikayeler yazalım.


Total Students2187
Original Price($)54.99
Sale PriceFree
Number of lectures33
Number of quizzes0
Total Reviews298
Global Rating4.825
Instructor NameSERKAN DAL

Reminder – Rate this Premium 100% off Udemy Course on Udemy that you got for FREEE!!

Do not forget to Rate the Course on Udemy!!


Related Posts