Emzirmeyi sonlandırma ve sağlıklı yeme davranışına geçiş

EMZRMEYI BIRAKMA SÜRECI VE SAGLIKLI YEME DAVRANISININ KAZANIMI

Description


Bu kurs bebeğinin emzirme sürecini tamamlamayı hedefleyen annelere yol gösterici olmanın yanında çocuklarının sağlıklı yeme davranışı kazanmaları için de bilgilendirici olacaktır. Ayrıca bu kursta çocuk gelişimi ve psikolojisi alanında çalışan uzmanlara da ebeveynlere emzirmeyi bırakma sürecinde danışmanlık sunmak ve sağlıklı yeme davranışını kazandırmak alanında bilgilendirme hedeflenmiştir. Bu kursta bebeklikten erken çocukluk dönemine kadar yeme davranışı incelenmekte ve emzirmeyi bırakma sürecinin nasıl güvenle ve şefkatle tamamlanacağı anlatılmaktadır. Emzirmeyi sağlıklı şekilde tamamlanmanın ardından sağlıklı yeme davranışının gelişimi de kursumuzda anlatılmaktadır.

Beslenme insan yavrusunun hayatta kalabilmesi için en temel gereksinimidir ve onu yaşatma dürtüsü ile güdümlü bakım veren anne ve babasının da ilk aylardaki temel odağı beslenme olmaktadır. Yeme davranışı aslında en çok duygusal ve bilişsel gelişim ile ilişkili karmaşık bir yapıdır. Beslenme çocuğun bireysel yapısını ve sağlığını, çocuk ve ailenin duygusal durumunu, ebeveyn- çocuk ilişkisi ve etkileşimini, ailenin çocuk gelişimi hakkındaki bilgisini, uygulamalarını içeren çok boyutlu bir konudur. Aileler için beslenmenin doğal bir gereksinim olduğu ve soyun sürdürülmesi için en temel içgüdülerden biri olduğunu bilmek önemlidir. Bu sebeple sürecin en doğru bilgilerle yürütülmesi gereklidir. Doğal yeme ve yedirme davranışının gelişiminden sapmalar fark ettiğimizde öneri ve uygulamalarımızı “zarar vermeme” ilkesini göz önünde bulundurarak yapmaktayız. Kursumuzda verdiğimiz bilgiler de bu ilke ışığında verilmektedir.

Emzirmeyi bırakma eğitimi

1- Bebeklik ve erken çocukluk dönemi beslenme özellikleri

a- 0-4 ay

b- 4-6 ay

c- 6-8 ay

d- 8-12 ay

e- 1-1,5 yaş

f- 1,5-2 yaş

2- Anne sütü ve önemi

3- Emzirme ve anne-bebek bağlanması ilişkisi

4- Emzirmeyi bırakma dönemi

a- Emzirmeyi bırakma hakkında bilinmesi gerekenler

b- Emzirmeyi bırakma aşamaları

c- Emzirmeyi bırakma aşamasında yapılan hatalar

5- Sağlıklı yeme davranışının gelişimi

a- Yeme sorunlarının nedenleri

6- Bebeğinize yemeği sevdirmenin 10 yolu

7- Öz şefkat


Total Students167
Original Price($)34.99
Sale PriceFree
Number of lectures10
Number of quizzes0
Total Reviews0
Gloabl Rating0
Instructor NameUzm. Merve Ata Ütebay

Reminder – Rate this Premium 100% off Udemy Course on Udemy that you got for FREEE!!

Do not forget to Rate the Course on Udemy!!


Related Posts