Bir Ağaç ve Ev Çiz Testi -Resim Analizi-

Çocuk ve yetişkin ağaç ve ev çizimleri resim analizi

Description


Baum Testi olarak da bilinen “Bir Ağaç Çiz Testi” Karl (Charles) Koch isimli bir psikolog tarafından geliştirilmiştir. Amacı kişiliğimizin yanı sıra temeldeki duygusal oluşumları da dışarı yansıtmaktır. Bu özelliği ile projektif bir testtir, yani iç dünyamızda olup biteni kağıt üzerinde görünür ve anlamlı bir hale getirir.

“Ev-ağaç-insan” testi (EAİ), projektif bir kişilik testidir. Hem çocuklara hem yetişkinlere bireysel ya da grup halinde (sınıf içi) uygulanabilir. Ev, ağaç ve insan figürleri günlük hayatta sürekli karşımıza çıkan ve neredeyse en iyi bildiğimiz görsel nesnelerdir. Çizerken farkına varmayız ama bilinçaltımızda hayatta kalmak için sakladığımız kadim bilgiler bu nesnelerin çizimiyle açığa çıkar. Bizim bu üç nesneye resim yaparken yüklediğimiz anlam, kendimize ve hayata bakışımızı gizli korkularımızı, ilişkilerimizdeki gerçek benliğimizi simgeler.

Resimler çocuklar ve yetişkinlerin iç dünyalarının bir dışavurumudur. Resimler yardımıyla çocuğun kendi dünyası ile ilgili mühim veriler elde ederiz. Çizilen resimler aracılığıyla onların kişiler arası ilişkilerini, kişisel özelliklerini, duygu durumlarını, kırgınlıklarını, korkularını, umut veya umutsuzluklarını ortaya çıkararak onları anlamamızı sağlar. Bundan dolayı çocukların çizmiş olduğu resimler ciddi şekilde analiz edildiğinde çocuğun bir bütün olarak gelişimi ile ilgili detaylı verileri elde edebiliriz. Resim aracılığı ile çocuğun sosyal çevresi, grup ilişkileri, karakteristik özellikleri, algısal çerçevesi, davranışları vb. hakkında saptamalarda bulunabiliriz.

Resimleri analiz etmede en çok kullanılan testleri şu şekilde sıralayabiliriz

1- F. Goodenough: Adam çiz Testi

2- Buck (1948, 1966): Ev-Ağaç-İnsan Testi.

3- Machoover (1949): Bir İnsan Çiz Testi

4-. Maurie Porot: Bir Aile Çiz Testi

5 – Karl Koch: Ağaç Testi ve Bir Bahçe Çiz Testi

6- Burns, Kaufman: Kinetik Aile Çizimi Testi.

7- Dr. Fay ve Andre Rey: Yağmur Altında Dolaşan Kadın Testi


Total Students639
Original Price($)29.99
Sale PriceFree
Number of lectures10
Number of quizzes0
Total Reviews18
Gloabl Rating4.3
Instructor NameUzm. Merve Ata Ütebay

Reminder – Rate this Premium 100% off Udemy Course on Udemy that you got for FREEE!!

Do not forget to Rate the Course on Udemy!!


Related Posts