Türkler İçin Kapsamlı Polonya Dili Lehçe Kursu

Polonya Dili (Lehçe) Öğrenme Kursu

Description


Bu kurs, Polonya’nın resmi dili Lehçe’yi öğretmek için tasarlanmıştır. Uzman eğitici Bilal Satıcı, Polonya Dili Lehçe’yi akıcı ve anlaşılır bir şekilde derslerde işlemektedir. Dersler sıfırdan, hiç bilmeyenlere göre hazırlanmış olup, adım adım ilerlenmekte ve Lehçe’nin gramer yapısına paralel bir şekilde, günlük kullanımlar, basit cümleler de derslere dahil edilmektedir. Bu kursla, binlerce Lira vererek gideceğiniz dershanelerden daha az zaman harcayarak, daha az maliyetli bir şekilde, dershane ortamında Lehçe’yi öğrenmenin keyfini yaşayacaksınız. Anlamadığınız yeri tekrar ederek konuları anladıkça, öğrendikçe veya bildiğiniz yerleri geçerek ilerlemeniz, teknoloji ve internetin size verdiği bir şans değil mi?

Lehçe, Polonya’nın resmi dilidir. Slav dil ailesinin Batı Slav şubesinin, diğer Lekhic dillerinin yanı sıra Çek, Slovakça, Yukarı ve Aşağı Sorbca ve diğer Slav dillerinin bir üyesidir. Çoğunlukla eski kabile bölünmelerine karşılık gelen bir dizi lehçeye sahiptir. En önemlileri (onları konuşan kişi sayısı bakımından) kuzeybatıda konuşulan Büyük Lehçe, güneydoğuda konuşulan Küçük Lehçe, Mazovya ve Silezyacadır (le’anie). Mazovian ve Kashubian arasında bazı benzerlikler var, konuşmacıları şu anda binlerce kişiyle sınırlı ve ülkede yaşayan etnik Kaşubyalıların sadece küçük bir kısmı tarafından konuşuluyor.

Bazı bölgelerde, Lehçe dili, diğer ülkelerin dilleriyle etkileşimin bir sonucu olarak değiştirildi. Silezya’nın benzersiz bölgesel doğası, Lehçe ve Almanca kelime ve dilbilgisinin bir birleşimi ile karakterize edilir. Standart Polonya dili, 1945’ten sonra kitlesel eğitim ve büyük göçün bir sonucu olarak çok daha homojen hale geldi; yine de bölgesel lehçeler bugün hala konuşulmaktadır. Çoğunlukla 20. yüzyılın ikinci yarısında Sovyetler Birliği’nden Polonyalılar tarafından iskân edilen batı ve kuzey bölgelerindeki yaşlı nesil, doğu illerine özgü bir dil konuşmaya başladı. Ek olarak, bazı kişiler birkaç Roman lehçesine ek olarak Belarusça, Ukraynaca ve Almanca kullanarak iletişim kurabilirler.

Büyük Polonya ve Küçük Polonya’nın konuşulan dillerinin temelinde, edebi Lehçe orta çağlarda bir süre ortaya çıkmaya başladı ve ondan sonra gelişmeye devam etti. Bölücü güçlerin halkı Almanlaştırma ya da Ruslaştırma çabalarına rağmen, Lehçe 19. yüzyılda hem edebi bir araç hem de Polonya’daki ana konuşma dili olarak sağlam bir şekilde kurulmuştu. Lehçe yazılmış olmasına rağmen durum böyleydi. Aslında tam tersi oldu ve Leh dili, ulusun kimliğinin etrafında inşa edildiği merkezi sütun olarak ortaya çıktı.

Roma Katolikliği, Polonyalıların büyük çoğunluğunun tercih ettiği dindir ve nüfusun önemli bir yüzdesi aslında bu inancı takip etmektedir. Polonya, dünyadaki en yüksek Katolik yüzdesine sahip ülkelerden biridir ve Polonya’daki Roma Katolik Kilisesi, siyasi gücün yanı sıra yüksek bir sosyal statüye sahiptir. Ancak Polonya, Katolikliği resmi dini olarak tanımıyor.

Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.


Total Students707
Original Price($)109.99
Sale PriceFree
Number of lectures37
Number of quizzes0
Total Reviews111
Gloabl Rating4.9423075
Instructor NameBilal Semih Bozdemir

Reminder – Rate this Premium 100% off Udemy Course on Udemy that you got for FREEE!!

Do not forget to Rate the Course on Udemy!!


Related Posts