Kurs Python od Podstaw w 2 tygodnie

Naucz się od podstaw najpopularnieszego języka programowania jakim jest Python!

Description


Język Python jest najlepszym wyborem na naukę pierwszego języka programowania z uwago na jego popularność oraz przystępność, szczególnie dla początkujących programistów. Z jednej strony traktowany jest jako język skryptowy do rozwiązywania podstawowych problemów, a z drugiej używany jest przez największe firmy jak Google, Spotify, Netflix i wiele innych do dużych projektów, które używamy na codzień.

W kursie nauczysz się:

  • korzystania z zmiennych oraz pracowania z wartościami: liczbowymi, łańcuchami znaków, wartościami logicznymi (True i False), słownikami, listami, zbiorami oraz wykonywania konwersji między tymi typami wartości

  • praktycznego wykorzystania operatorów np.: przypisania, arytmetycznych, porównania, przynależności, logicznych, konkatenacji (łączenia łańcuchów znaków) oraz tożsamości

  • instrukcji warunkowych sterujących Twoim programem czyli: if, elif oraz else

  • pętli do wielokrotnego wykonywania kodu np.: for, while, dodatkowo wykorzystasz sposoby na przerywanie i kontynuowanie pętli

  • tworzenia własnych funkcji do prostego wielokrotnego kodu wraz z zwracaniem wartości dzięki return

  • zapoznasz się z najpopularniejszymi funkcjami do operacji na listach, słownikach, krotkach, datach, liczbach i łańcuchach znaków

  • programowania obiektowego czyli: klas, konstruktorów, destruktorów, obiektów, metod, atrybutów, zmiennych statycznych, dziedziczenia, getterów i setterów. Utworzysz klasy od podstaw i wykonasz ćwiczenia oraz zadania aby w pełni poznać ten ważny temat będący podstawą zaawansowanych programów

  • w kursie również wykorzystasz nowo poznaną wiedzę do stworzenia praktycznych programów

Zapraszam do kursu 🙂


Total Students4929
Original Price($)799
Sale PriceFree
Number of lectures139
Number of quizzes0
Total Reviews63
Global Rating4.4
Instructor NameEdutago Kursy video

Reminder – Rate this Premium 100% off Udemy Course on Udemy that you got for FREEE!!

Do not forget to Rate the Course on Udemy!!


Related Posts